Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Keyonus Ολική Μετρηση Τελομερών

499,00

Η μέτρηση του μήκους τον τελομερικών άκρων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην παρακολούθηση της υγείας, ώστε να μπορεί το άτομο σε περιπτώσεις μικρού μήκους τελομερικών άκρων και κατ’ επέκταση μεγάλης βιολογικής ηλικίας, να αναστρέψει την βλάβη αυτή μέσω προσωποποιημένων διατροφικών προγραμμάτων και προγραμμάτων άθλησης.

Keyonus Dna test Διαχείρισης Βάρους και Ολική Μετρηση Τελομερών

799,00

Η μέτρηση του μήκους τον τελομερικών άκρων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην παρακολούθηση της υγείας, ώστε να μπορεί το άτομο σε περιπτώσεις μικρού μήκους τελομερικών άκρων και κατ’ επέκταση μεγάλης βιολογικής ηλικίας, να αναστρέψει την βλάβη αυτή μέσω προσωποποιημένων διατροφικών προγραμμάτων και προγραμμάτων άθλησης.